Javni razpis P4I 2022

Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

Podjetje DEOR d.o.o. je na javnem razpisu P4I – Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt: Digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija tehnološko-proizvodnega in okolju prijaznega procesa, v podjetju DEOR d.o.o..

 

Investicija predstavlja nakup novega žično-erozijskega stroja znamke Fanuc s tehnologijo

»energy-saving« v povezavi s kolaborativnim robotom Fanuc CRX-10iAL ter CNC-prebijalnim

strojem Mitsubishi START 43C. Ta tehnologija omogoča popolnoma avtomatizirano proizvodnjo od t.i. »surovca« do končnega izdelka.

 

Namen investicije je uvedba najsodobnejše tehnologije v tehnološki proces, ki vsebuje digitalizacijo in robotizacijo ter s tem omogoča modernizacijo proizvodnje in povečanje proizvodnih zmogljivosti. S tem bo proizvodnja bistveno bolj energetsko in snovno učinkovita, ustvarili pa bomo tudi nova delovna mesta, ki prestavljajo 40% povečanje števila delovnih mest. Zaradi tega, ker gre za uvedbo sistema, ki je predstavlja celovito tehnološko in informacijsko rešitev za naš tehnološki proces, bomo lahko prevzemali zahtevnejša naročila in proizvajali večje število izdelkov v določeni časovni enoti.

 

Cilji investicije: nabava nove tehnološke opreme, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za 13,48%, ponovna uporaba odpadnih snovi, prihranek pri odpadu za 72,73%, zmanjšanje porabe energije za 24,08% na ravni obdelovanca.

 

Skupna vrednost projekta: 186.491,00 EUR

Financiranje iz mehanizma: 178.661,00 EUR

Tajanje projekta: 29.3.2022 – 30.9.2022

 

Projekt je sofinanciran iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest (noo.gov.si, evropskasredstva.si).